WELCOME ON THE UNSK EUROPEAN DIVISION BLOG

The goal of the United Northern and Southern Knights of the Ku Klux Klan is to unite White Christians through the bond of brotherhood and make them aware of the problems facing our countries. We educate them on how and when to take action (in a non violent way).

The United Northern and Southern Knights of the Ku Klux Klan is a patriotic, fraternal, law abiding organization. We are working to uphold the Christian values these countries was founded on. We protect these values from those who seek to remove them from our society. Our ideology is simple, self preservation and the advancement of the White Christian Nations. We hope that you will take time to read through the wealth of information on this blog and take time to decide if membership is right for you. In the event membership is not right for you, we can use your assistance in a variety of support programs.

We are an active organization striving to protect and preserve White Christian heritage and culture long into the future. If you want to play an active part in the preservation of the White race you may submit an application.

The European Division of the UNSKKKK accepts white christians of any denomination from every european nations.
16 August 2008

Geschiedenis van de Ku Klux Klan

Er is algemeen overeengekomen onder de Klanleerlingen dat er drie specifieke Klan Era voorbij gegaan zijn; hoe de geschiedenis de huidige Era van de Klan zal herinneren is, natuurlijk, nog steeds open voor een debat. Er zijn er sommigen die verklaren dat de Klan al naar zijn Vijfde Era is overgegaan, een gebeurtenis dat misschien niet zo goed is, en ze kunnen misschien zelfs gelijk hebben. Sommigen blijven liever in het “onzelfzuchtige idealisme” van de Vierde Era, voor het goede dat er misschien nog van moet komen. 

Idem zijn de datums, zoals hieronder beschreven voor elke aparte Era, voor interpretatie vatbaar.

Eerste Era (1865-1877) 

Grand Wizard Generaal Nathan Bedford Forrest. De Union Leagues (ook gekend als Loyal Leagues) en de Freedmen’s Bureau nemen het bestuur waar tijdens het Oorlogsdepartement. Het Federale gouvernement is in handen van radicale revolutionairen. De Ku Klux Klan verrijst tegen de corrupte militaire gouverneurs en hun Neger gestoelde -militie, en zodoende wordt het Onzichtbare Rijk (Invisible Empire) geboren. Tijdens de verschillende gevechten die gebeuren tussen de Ku Klux Klan en de bezettende Neger-militie, blijft de Klan bijna altijd victorieus staan. De marionetten regimes antwoorden met anti-Klan wetten. Er waren ook meerdere zogenoemde Klans, sommigen zelfs gedirigeerd door de Union League zelf, dit om misdaden uit te voeren en zodoende de échte Klan in diskrediet te brengen. Dit was één van de grootste redenen dat Grand Wizard Forrest de orde schrapte in 1869, hij beval de Klansmen om hun regalia te vernietigen. Bij deze tijd echter waren de meeste “carpetbaggers”, “scalawags” en hun Negervrienden uit de bureaus van het Zuiden verdreven en was de orde zodoende hersteld. De Ku Klux Klan bleef echter actief in Mississippi en Alabama tot 1873. In de gebieden van South-Carolina, Florida en Louisiana, waar ze beter bekend waren als de Knights of the White Camelia, bleven de Ku Klux Klan tot het Compromis van 1877, dit resulteerde in het passeren van de Posse Comitatus en eindigde het laatste van de Reconstructie regimes. Eens de Ku Klux Klan van de Eerste Era hun doel bereikt hadden in het herstellen van onvreemde rechten en de Constitutionele wet en orde, ontbonden ze eervol.

Tweede Era (1915-1944) 

De Ku Klux Klan van de Tweede Era is een heel verschillende organisatie, herboren onder de Imperial Wizard William Joseph Simmons, een Vrijmetselaar van de Blauwe Loge en lid van de Tempelridders, dit om een Loge te worden toegewijd tot het voortzetten van de blanke inheemse Amerikanen. De Urban League en het Wereld Zionistisch Congres waren al vele jaren eerder gevormd. Eigentijdse gebeurtenissen waren de organisatie van de NAACP en het Amerikaanse Joods Congres. De Klan is essentieel een Post-Wereld Oorlog I beweging, en tegen 1919 (wanneer het Droogleggings Amendement wordt goedgekeurd) telt het over de 100.000 leden, met een sterke steunbasis onder de Protestants-christelijke Fundamentalisten, ook sterke voorstanders waren van de Drooglegging. Ondertussen ondernemen Joseph Pulitzer (wie de New York World gekocht had in 1882 om de Populistische Partij te beïnvloeden) en William Randolph Hearst, een valse media aanval uit naar de Klan, gebaseerd op geruchten en beschuldigingen die allemaal later verkeerd blijken. 
Deze smerige campagne krijgt een averechtse wending als de rangen van het Onzichtbare Rijk (Invisible Empire) begint te groeien met nieuwe aanvragen, en vlug 4 miljoen leden bereikt!!

In 1920 wordt de Klan, gezuiverd van een congressioneel onderzoek, de koper van de Lanier Universiteit in Atlanta en hernoemd het tot de Universiteit van Amerika. Dit instituut is opgedragen tot het culturele verhogen en verrijken van de blanke inheemse Amerikanen. Op dit kritieke ogenblik pleegt, Dr Hiram Wesley Evans (een Texaanse tandarts) samen met enkele Grand Dragons, een staatsgreep. Simmons stemt toe om af te treden, en krijgt de eervolle titel van Emperor. Evans neemt de Klan in handen in 1923. De Johnson-Reed Akte passeert in 1924 en toomt de onbeperkte invoer van immigranten naar de USA in, en dit is grootschalig het resultaat van de moeiten die de Ku Klux Klan en gelijkaardige rasveredelde verenigingen deden. Noteren we het jaar 1925, Hearst & Pulitzer bijten zich vast in de zaak van David Curtiss Stephenson, Grand Dragon van de Realm of Indiana en beschuldigd van de verkrachting van Madge Oberholtzer, die zichzelf later vergiftigd en sterft. Onder de onophoudelijke aanvallen van de media voor hun morele attitudes duikt het Klanledenaantal, en tegen de tijd van het 21ste Amendement (Afschaffing van de Drooglegging) in 1933, is het maar 100.000 meer… De Amerikanen voelen zich terug veilig om te drinken. In 1944 vervordert de Amerikaanse Belastingen een boete van 640.000$ aan de Klan voor achterstallige belastingen, de Imperial Wizard James A. Colescott beveelt zodoende de tweede ontbinding. De Ku Klux Klan houd daarmee op te bestaan als nationale organisatie.

Derde Era (1946-1974) 

Dr. Sam Greene doet de Ku Klux Klan terug heropleven op Stone Mountain, Georgia en het Onzichtbare Rijk wordt herboren uit de wortels, evenwel zonder nationale organisatie. Belangrijke gebeurtenissen zijn de oprichting van de Verenigde Staten, de televisie media en een radicaal regeringsbeleid van opgelegde integratie dit onder de mantel van de Civiele Rechten. Eerstehands bronmateriaal is moeilijk vinden en de media aandacht is gefocust op de radicale kant van de KKK, wie, zoals genoteerd, zijn geïnfiltreerd door regeringsmollen en provocatieagenten. Periodieke uitgaven van de Fiery Cross, gepubliceerd door de Verenigde Klans onder Imperial Wizard Robert Shelton, geven een opmerkelijk inzicht tot de gebeurtenissen van die tijd, die tegenwoordig zijn hoogtepunt heeft door de geboorte van de NWO. Verscheidene elementen van de Unified Conspiracy Theory, die herontdekt werd door de “Patriot-Militia” beweging van de jaren ’90, zijn origineel samengesteld door de Ku Klux Klan tijdens de Derde Era. De media en de scholen hun haatcampagne en misleiding tegenover de Klan begint zijn tol te eisen door de zakenlui, professionele en academische klasse van blanken weg te jagen. Diegene die de Klan’s grootste steun zouden moeten geweest zijn.

Vierde Era (1974-1981)

Als de opgelegde opheffing van de rassenscheiding baan ruimt voor “Positieve Aktie” en het oprukken van minderheden tegenover de blanken, komt David Duke uit Louisiana tot het oprichten van een nieuw en positief imago voor de Klan. Hij stelt het argument voor van gelijke rechten voor blanken, en dat de Ku Klux Klan een organisatie is om de belangen, idealen en cultuur van de inheemse blanke Amerikanen te promoten. De media is razend en doet alles in hun macht om dit imago van eerbaarheid te vernietigen, daarmee het herkenningswoord te herhalen dat de KKK niet anders zijn dan fanatiekelingen en terroristen.

Vijfde Era (1981-HEDEN)

Louis Beam organiseert de Texas Emergency Reserve om het irredentisme van de Vietnamese vissers in Galveston Bay te stoppen, en later zijn strategie van paramilitaire leiderloze tegenstand te formuleren. Ex Green Beret Glenn Miller organiseert de Blanke Patriottistische Partij in Noord Carolina en wordt in 1986 door Morris Dees vervolgd voor verboden wapenbezit, dit volgend op een opgezet spel van de regering. Met het verschijnen van de wapenwet onder het Clinton bewind, de Christelijk-patriottistische beweging dweept over Amerika, en meestal landelijke blanken beginnen te beseffen dat hun natie verraden is. Alhoewel de Patriotisten elke link tot de Klan ontkennen, en ver gaan om te bewijzen dat ze geen “rascisten” (precies of dit van belang is) zijn, zijn ze, eigenlijk, de herboren Ku Klux geest. Ze hebben het juist, nog niet, ontdekt.

Tijdens de jaren ’70 wordt het duidelijk dat de post WO II Communistische revolutie (geleid door Martin Luther King, Joden, academici en blanke verdedigers) het gevecht over de Amerikaanse toekomst had gewonnen. De blijkbare splitsing in de Klan tussen de “vierde” en de “vijfde” Era vertegenwoordigd een uiteenlopende opinie over de strategische plannen voor het Verzet, en wat de rol en doelen zullen zijn voor de Klan. Het is de auteurs opinie dat de misleiding opgeheven zal worden over het volgende decennium (2001-2010).

Als we terugblikken op de verlopen 135 jaar van de Klan zijn de cruciale gebeurtenissen vroeg in de Tweede Era gebeurd. Het blijkt dat Imperial Wizard W.J. Simmons de Klan nieuw leven ingeblazen heeft met de volledige zegen van de Vrijmetselarij. De Ku Klux Klan heeft een vitale rol gespeeld in het verkrijgen van de 1917 Immigratie Akte, het 19de Amendement (Drooglegging) en de 1924 Johnson-Reed Akte, die de enorme toevlucht van Oost-Europeanen (meestal Joden) en Mexicanen die dit land overspoelden, tegenhield. Tijdens deze periode controleerde de Klan bijna 100 zetels in het Congres, meer dan een dozijn staatswetgevers en gouverneurs en meerdere gewesten.

Maar het was de aankoop van de Lanier Universiteit dat het hoogtepunt was van de Klan, omdat hier dat de beweging zichzelf opdroeg tot het vrijwaren van de blanke inheemse Amerikaanse inwoners - zonen van Pioniers - om zo een instituut van hoge scholing, deel van een Educatief Complex, te worden. En dit zou onherroepelijk geleid hebben tot het geldig verklaren van grondstellingen zoals hier voorgesteld in The Last Chuckle…. Beyond Conspiracy!

Falsche Propheten

In diesem Jahr mussten wir immer wieder den Namen „Ku Klux Klan“ in Medienberichten hören und lesen in Zusammenhang mit dem sogenannten „Nationalsozialistischen Untergrund“. Urplötzlich schien man es allerdings für das Beste zu halten, nachdem bekannt wurde, dass hier ganz andere Mächte am Werk waren –nämlich staatliche-, mit doch eher kleineren Schritten voran zu trippeln. Hat man nämlich, wie anfänglich grundsätzlich üblich, die Angewohnheit, sämtliche Organisationen, die das System als „rechts“ einzustufen vermag, natürlich auch namentlich zu erwähnen, damit der deutsche Michel die Namen der „Delinquenten“ auch ja nicht vergessen möge, so scheint man jetzt zu realisieren, dass eine weitere Berichterstattung durchaus einen Schnitt ins eigene Fleisch darstellen könnte – ähnlich der Veröffentlichung der „Hitler-Tagebücher“ durch das Wochenmagazin „stern“.

So wie durch Gehirnwäsche mithilfe der linken Medien der Ku Klux Klan seinen täglichen Einzug in bundesdeutsche Schlagzeilen schaffte, so haben selbstverständlich auch unsere Brüder und Schwestern in den USA jeden Tag damit zu kämpfen, den Verunglimpfungen Einhalt zu gebieten und die wahren Werte des Ku Klux Klan zu vertreten, zu proklamieren, …zu leben. In Zeiten, in denen es einem Präsidenten Obama möglich ist, die Freiheit der US-Amerikaner immer weiter einzudämmen und dem „land of the free“ all seiner christlichen Wurzeln berauben wollen zu können und zu dürfen, ist es für einen Klansman nicht einfach, Gott zu dienen, aber WICHTIGER UND NOTWENDIGER DENN JE!! Leider versuchen Menschen auf Gedeih und Verderb, den Namen „Ku Klux Klan“ in ein schlechtes Licht zu rücken. Diese Menschen kennen den Ku Klux Klan nicht und haben nicht einmal den blassesten Schimmer, was der Ku Klux Klan tatsächlich ist.

Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die den Namen kennen und das gutheißen, was man fälschlicherweise(!) mit ihm in Verbindung bringt. Und manchmal sind diese Menschen der Ansicht, sie gründeten einen eigenen „Klan“ und führten ihn als jemand, der imstande sei, einer solchen Aufgabe gewachsen zu sein.Tatsächlich haben wir in Deutschland, wie auch in den USA einige solcher Gruppierungen, die ihre eigene Weltanschauung, ihre Wertevorstellung mit dem, was sie aus dem Fernsehen über den Klan kennen, vermischen, um letztlich etwas zu bekommen, das zwar mit „Klan“ beschriftet ist, in dem allerdings nicht annähernd Klan enthalten ist. Man weiß aber eben trotzdem nichts über Traditionen des altehrwürdigen Ku Klux Klan, noch weniger über seine Rituale und Zeremonien – nichts über wahre Klanishness!

Wir distanzieren uns von all diesen Gruppierungen – in Deutschland und in aller Herren Länder!

Die United Northern and Southern Knights of the Ku Klux Klan sind eine weltumspannende Gemeinschaft, die traditionsbewusst denkt und handelt und deren Führung ausschließlich in den USA beheimatet ist und sein kann. Ein europäischer, ein deutscher Klan kann niemals autark sein. Er kann nur Teil eines großen Ganzen sein. Und wir – die Europäische Division der UNSK – sind sehr stolz und dankbar, DASS wir ein Teil eben dieser großen und traditionsbewussten Gemeinschaft sein dürfen.

Für Gott und Familie. Für Rasse und Nation.